Urnik Datum Dogodek
6.   teden 5. 10. 2020 Zdravniški sistematski pregled
6. 10. 2020 6r Suha krajina in Dolenjska
6. 10. 2020 Solčavsko, Logarska dolina
7. 10. 2020 Zdravniški sistematski pregled
9. 10. 2020 1-3.r Prometni dan
9. 10. 2020 Preteklost alpskega in predalpskega sveta
7.   teden 12. 10. 2020 zdravniški pregledi
13. 10. 2020 2c3c Sadovnjak
14. 10. 2020 4abc Kako premikamo predmete?
14. 10. 2020 zdravniški pregledi
8.   teden 19. 10. 2020 zdravniški pregledi
23. 10. 2020 123c Gozd
23. 10. 2020 2ab Glina