Urnik Datum Dogodek
19.   teden 9. 01. 2019 OBDELAVA PAPIRNIH GRADIV IN LESA - 4. b
20.   teden 15. 01. 2019 SKUPNA GOVORILNA URA - JANUAR
16. 01. 2019 OBDELAVA PAPIRNIH GRADIV IN LESA - 4.a
21.   teden 24. 01. 2019 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED - 1. a
25. 01. 2019 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED - 1. b
22.   teden 28. 01. 2019 ŠOLA V NARAVI RADENCI- 7. razred
29. 01. 2019 ŠOLA V NARAVI RADENCI- 7. razred
30. 01. 2019 POSTOJNSKA JAMA - 9. razred
30. 01. 2019 ŠOLA V NARAVI RADENCI- 7. razred
31. 01. 2019 ŠOLA V NARAVI RADENCI- 7. razred