Urnik Datum Dogodek
19.   teden 10. 01. 2020 OBDELOVANJE PAPIRNIH GRADIV IN LESA-4.a
20.   teden 14. 01. 2020 2. RODITELJSKI SESTANEK- 5.R
14. 01. 2020 Popoldanske skupne govorilne ure
15. 01. 2020 POŠKODBE, KRVAVITVE, OŽIVLJANJE-8.R
16. 01. 2020 OBDELOVANJE PAPIRNIH GRADIV IN LESA-4.b,c
16. 01. 2020 Preventivne delavnice- Pozitivna samopodoba-7.a
16. 01. 2020 Preventivne delavnice- Pozitivna samopodoba-7.b
21.   teden 20. 01. 2020 ZDRAVNIŠKI PREGLED - 6. a
20. 01. 2020 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 5. razred
21. 01. 2020 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 5. razred
22. 01. 2020 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 5. razred
23. 01. 2020 ZDRAVNIŠKI PREGLED - 6.b
23. 01. 2020 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 5. razred
24. 01. 2020 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 5. razred
22.   teden 30. 01. 2020 ZDRAVNIŠKI PREGLED - 6. c
31. 01. 2020 Medsebojni odnosi
31. 01. 2020 Medsebojni odnosi-8.b