Urnik Datum Dogodek
5.   teden 2. 10. 2019 DGUZ TPD 1
4. 10. 2019 1. ND - zdravniški sistematski pregled
4. 10. 2019 Delni 2. TD - Lesena škatla (2. del)
6.   teden 7. 10. 2019 1. ND - Sistematski pregled.
7. 10. 2019 2. TD 1. del: Lesena škatla (4.c)
7. 10. 2019 3. dopGU
7. 10. 2019 DGUZ Harmel-1
7. 10. 2019 Dop.gov.ura (Studeno 3.,4.)
8. 10. 2019 DGUZ Jasna Kožar 2
8. 10. 2019 DOP. GOV. URA (8. 10. 2019) Studeno 1., 2.
8. 10. 2019 Sistematski pregled 3. B
9. 10. 2019 2. TD 2. del: Lesena škatla (4.c)
9. 10. 2019 DGUZ - Filipčič
9. 10. 2019 DGUZ Ana Oktober
10. 10. 2019 Pop. GU Bukovje oktober
10. 10. 2019 Popoldanska govorilna ure oktober
10. 10. 2019 TD - Gorenje in gašenje
10. 10. 2019 Vzgoja za zdravje 6.a
11. 10. 2019 DGUZ Špela oktober
11. 10. 2019 Iskanje izgubljenega dvorca
11. 10. 2019 ND delni: Vzgoja za zdravje
11. 10. 2019 Pohod Laze
7.   teden 14. 10. 2019 1. ND Vzgoja za zdravje 4. a
14. 10. 2019 ND_Arboretum_6b_6c
15. 10. 2019 Arboretum Volčji potok 6.a in 6.P
8.   teden 24. 10. 2019 Karierna orientacija 9. b
25. 10. 2019 Karierna orientacija 9. a