Izberi datum:

Odsotni učitelji

 • Hrastar Mojca: 1.ura ura
 • Pagon Andreja: 1.ura, 3.ura ura
 • Bergant Nives: 2.ura, 3.ura ura
 • Maričič Bojan: 3.ura ura
 • Spasić Metka: 4.ura, 6.ura, 7.ura, 8. ura ura
 • Hunjadi Sonča: 5.ura, 6.ura, 7.ura, 8. ura, 9.ura ura
 • Mulec Troha Saša: 5.ura ura
 • Bester Aljoša: 4.ura ura
 • Hribar Domen: 4.ura, 6.ura, predura ura
 • Milenković Stojan: 6.ura, 7.ura ura
 • Bedek Urška: 5.ura, 6.ura, 7.ura ura
 • Pogorelc Škerlep Helena: predura ura


 • Nadomeščanja po razredih

  Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
  6. A 1.ura N Marković Fikreta, GEO
  namesto Hrastar Mojca, TJA
  113 TJA
  3.ura N Bukovec Saša, MAT
  namesto Pagon Andreja, MAT
  019 MAT
  6. B 1.ura N Stefanovik Violeta, MAT
  namesto Pagon Andreja, MAT
  019 MAT
  3.ura N Marković Fikreta, GEO
  namesto Bergant Nives, TJA
  112 TJA
  6. C 2.ura N Marković Fikreta, GEO
  namesto Bergant Nives, TJA
  112 TJA
  3.ura N Zupan Marija, GUM
  namesto Maričič Bojan, SLJ
  114 KEM
  4.ura N Stefanovik Violeta, NAR
  namesto Spasić Metka, NAR
  115 BIO
  OPB_4a 5.ura N OPB Bukovec Saša,
  namesto Hunjadi Sonča,
  108 4. a
  6.ura N OPB Novakovič Radomir,
  namesto Hunjadi Sonča,
  108 4. a
  9.ura POR Novakovič Radomir,
  namesto Hunjadi Sonča,
  9.ura POR Bukovec Saša,
  namesto Hunjadi Sonča,
  9.ura POR Felkar Ana,
  namesto Hunjadi Sonča,
  OPB_5b 7.ura N OPB Perne Jelka,
  namesto Hunjadi Sonča,
  110 5. b
  8. ura N OPB Žunič Karin,
  namesto Hunjadi Sonča,
  110 5. b
  OPB_3b 6.ura N OPB Novak Trobentar Petra,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  7.ura N OPB Novak Trobentar Petra,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  8. ura N OPB Perne Jelka,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  GOS 6. 3 5.ura N Žunič Karin,
  namesto Mulec Troha Saša,
  023 GOS
  4. B 4.ura S Bester Aljoša, ŠPO
  namesto Bester Aljoša, ŠPO
  velika_telovadnica_TV_V_1
  4.ura S Bester Aljoša, ŠPO
  namesto Hribar Domen, ŠPO
  velika_telovadnica_TV_V_1
  OPB_2a 6.ura N Tanko Evita,
  namesto Hribar Domen,
  OPB_2b 6.ura N OPB Bukovec Saša,
  namesto Milenković Stojan,
  004 2. b
  7.ura N OPB Koroša Simona,
  namesto Milenković Stojan,
  004 2. b
  OPB_4b 5.ura N OPB Bester Aljoša,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  6.ura N OPB Bester Aljoša,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  7.ura N Bester Aljoša,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  IND Gledališki krožek 7–9 predura Odpade Pogorelc Škerlep Helena,
  namesto Pogorelc Škerlep Helena,
  /
  RAP šport6 predura Odpade Hribar Domen,
  namesto Hribar Domen,
  /


  Nadomeščanja po učiteljih

  Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
  Marković Fikreta 1.ura N 6. A, GEO
  namesto Hrastar Mojca, TJA
  113 TJA
  3.ura N 6. B, GEO
  namesto Bergant Nives, TJA
  112 TJA
  2.ura N 6. C, GEO
  namesto Bergant Nives, TJA
  112 TJA
  Bukovec Saša 3.ura N 6. A, MAT
  namesto Pagon Andreja, MAT
  019 MAT
  5.ura N OPB OPB_4a,
  namesto Hunjadi Sonča,
  108 4. a
  9.ura POR OPB_4a,
  namesto Hunjadi Sonča,
  6.ura N OPB OPB_2b,
  namesto Milenković Stojan,
  004 2. b
  Stefanovik Violeta 1.ura N 6. B, MAT
  namesto Pagon Andreja, MAT
  019 MAT
  4.ura N 6. C, NAR
  namesto Spasić Metka, NAR
  115 BIO
  Zupan Marija 3.ura N 6. C, GUM
  namesto Maričič Bojan, SLJ
  114 KEM
  Novakovič Radomir 6.ura N OPB OPB_4a,
  namesto Hunjadi Sonča,
  108 4. a
  9.ura POR OPB_4a,
  namesto Hunjadi Sonča,
  Perne Jelka 7.ura N OPB OPB_5b,
  namesto Hunjadi Sonča,
  110 5. b
  8. ura N OPB OPB_3b,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  Žunič Karin 8. ura N OPB OPB_5b,
  namesto Hunjadi Sonča,
  110 5. b
  5.ura N GOS 6. 3,
  namesto Mulec Troha Saša,
  023 GOS
  Novak Trobentar Petra 6.ura N OPB OPB_3b,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  7.ura N OPB OPB_3b,
  namesto Spasić Metka,
  106 3. b
  Bester Aljoša 4.ura S 4. B, ŠPO
  namesto Bester Aljoša, ŠPO
  velika_telovadnica_TV_V_1
  4.ura S 4. B, ŠPO
  namesto Hribar Domen, ŠPO
  velika_telovadnica_TV_V_1
  5.ura N OPB OPB_4b,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  6.ura N OPB OPB_4b,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  7.ura N OPB_4b,
  namesto Bedek Urška,
  109 4. b
  Tanko Evita 6.ura N OPB_2a,
  namesto Hribar Domen,
  Felkar Ana 9.ura POR OPB_4a,
  namesto Hunjadi Sonča,
  Koroša Simona 7.ura N OPB OPB_2b,
  namesto Milenković Stojan,
  004 2. b
  Pogorelc Škerlep Helena predura Odpade IND Gledališki krožek 7–9,
  namesto Pogorelc Škerlep Helena,
  /
  Hribar Domen predura Odpade RAP šport6,
  namesto Hribar Domen,
  /