Izberi datum:

Odsotni učitelji

 • Rovan Katja: 1. ura, 2. ura, 3. ura, 4. ura, Predura ura
 • Avsec Barbara: 1. ura, 2. ura, 4. ura, 6. ura, 7. ura, Predura ura
 • Rozman Uroš: 1. ura ura
 • Močilnik Bernarda: 6. ura ura
 • Zupančič Karmen: 1. ura, 3. ura, 4. ura, Predura ura
 • Mikulan Ines: 1. ura, 2. ura, 4. ura, 5. ura ura


 • Nadomeščanja po razredih

  Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
  6. a 1. ura N POUK Krajnc Tone, ZGO
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  6. b 2. ura N POUK Šubic Alja, MAT
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  4. ura N POUK Bola Mihaela, SLO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  5. ura N POUK Peklaj Smiljana, GEO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  8. b 3. ura N POUK Novak Ćehajić Anka, TJA
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  1. ura N Perovšek Simona, GUM
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  2. ura N POUK Stražar Klavdija, BIO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  9. b 4. ura N POUK Stražar Klavdija, BIO
  namesto Avsec Barbara,
  407 BIO-NAR
  9. a 4. ura N Šubic Alja, MAT
  namesto Rovan Katja,
  404 MAT
  Šport 6. bF 1. ura N POUK Ogrin Rado,
  namesto Rozman Uroš,
  505 MAL. TELOVADNICA
  Podaljšano bivanje 7 6. ura N OPB Škrabec Mirjana,
  namesto Močilnik Bernarda,
  202 4. a
  2. a 1. ura S Petrič Anica, SLO
  namesto Zupančič Karmen, SLO
  102 2. a
  3. ura S Petrič Anica, GUM
  namesto Zupančič Karmen, GUM
  102 2. a
  4. ura S Petrič Anica, ŠPO
  namesto Zupančič Karmen, ŠPO
  502 VEL. TELOVADNICA
  Tehnika in tehnologija 7. b1 Predura Odpade Avsec Barbara,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  ID Dramske delavnice 2 Predura Odpade Zupančič Karmen,
  namesto Zupančič Karmen,
  /
  Tehnika in tehnologija 6. a1 6. ura Odpade Avsec Barbara,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  NIP Tehnika 2 7. ura Odpade Avsec Barbara,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  UP_MAT_SM 1. ura Odpade Avsec Barbara,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  UPO_MAT_SL Predura Odpade Rovan Katja,
  namesto Rovan Katja,
  /
  UPO_MAT_TP 2. ura Odpade Avsec Barbara,
  namesto Avsec Barbara,
  /


  Nadomeščanja po učiteljih

  Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
  Krajnc Tone 1. ura N POUK 6. a, ZGO
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  Šubic Alja 2. ura N POUK 6. b, MAT
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  4. ura N 9. a, MAT
  namesto Rovan Katja,
  404 MAT
  Novak Ćehajić Anka 3. ura N POUK 8. b, TJA
  namesto Rovan Katja, MAT
  404 MAT
  Stražar Klavdija 4. ura N POUK 9. b, BIO
  namesto Avsec Barbara,
  407 BIO-NAR
  2. ura N POUK 8. b, BIO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  Ogrin Rado 1. ura N POUK Šport 6. bF,
  namesto Rozman Uroš,
  505 MAL. TELOVADNICA
  Škrabec Mirjana 6. ura N OPB Podaljšano bivanje 7,
  namesto Močilnik Bernarda,
  202 4. a
  Petrič Anica 1. ura S 2. a, SLO
  namesto Zupančič Karmen, SLO
  102 2. a
  3. ura S 2. a, GUM
  namesto Zupančič Karmen, GUM
  102 2. a
  4. ura S 2. a, ŠPO
  namesto Zupančič Karmen, ŠPO
  502 VEL. TELOVADNICA
  Perovšek Simona 1. ura N 8. b, GUM
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  Bola Mihaela 4. ura N POUK 6. b, SLO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  Peklaj Smiljana 5. ura N POUK 6. b, GEO
  namesto Mikulan Ines, GUM
  308 MAT-GUM-NEM
  Avsec Barbara Predura Odpade Tehnika in tehnologija 7. b1,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  6. ura Odpade Tehnika in tehnologija 6. a1,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  7. ura Odpade NIP Tehnika 2,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  1. ura Odpade UP_MAT_SM,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  2. ura Odpade UPO_MAT_TP,
  namesto Avsec Barbara,
  /
  Zupančič Karmen Predura Odpade ID Dramske delavnice 2,
  namesto Zupančič Karmen,
  /
  Rovan Katja Predura Odpade UPO_MAT_SL,
  namesto Rovan Katja,
  /