uporabniško ime:
geslo:

NOVO! NOVO! NOVO!
Kaj so eSporočila?
Podjetje Logos.si je za starše pripravilo storitev eSporočila – pošiljanje elektronskih in sms sporočil. Z njimi ste dnevno ali tedensko obveščeni o dogajanju pri pouku – o izostankih, pohvalah ali grajah, manjkajočih domačih nalogah, pridobljenih ocenah in o napovedanemu ocenjevanju znanja. 

eREDOVALNICA IN eSPOROČILA STA RAZLIČNI STORITVI – eRedovalnica je brezplačna, dostop zanjo vam odobri ŠOLA, za dostop potrebujete up. ime/mail in geslo.
eSporočila so plačljiva storitev, obrazec za naročilo pošljete na naslov podjetja
LOGOS.SI - zanjo NE potrebujete up. imena in gesla, saj se obvestila pošiljajo na mail in telefon!
 

Gre za storitev, ki jo lahko koristijo starši učencev in dijakov v primeru, če na šoli učitelji vnašajo podatke v informacijski sistem Lo.Polis, ki je podlaga za storitev eSporočila. Če se šola za storitev še ni odločila, vi pa bi radi prejemali sporočila o otrokovih izostankih in ocenah, vam predlagamo, da se s svojo željo obrnete na šolo. Šola tudi določi, kako pogosto boste sporočila prejemali – lahko se odloči za tedensko ali dnevno obveščanje.

Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na mail polona.pegan@logos.si ali naslov LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Pri tem bodite pozorni:
  • Najprej preverite, ali šola, ki jo obiskuje vaš otrok, omogoča storitev eSporočila.
  • POMEMBNO: Kaj se pošilja je odvisno od šole oz. od tega, kako ažurni so učitelji pri vpisovanju podatkov. Velja pravilo: če učitelj podatek vpiše, se le-ta pošlje, če podatka ne vpiše, se le-ta ne more poslati. Podjetje Logos.si na to, kdaj in kaj učitelji vpisujejo nima nobenega vpliva.
  • POZOR: eSporočila se za nazaj ne pošiljajo. Primer: Napovedano ocenjevanje znanja učitelji običajno vpišejo v septembru. Starš se na eSporočila naroči v oktobru - obvestil o napovedanem oc. znanja v tem primeru ne bo prejel, saj se obvestila za nazaj ne pošiljajo.
  • Če imate na isti šoli več otrok, izpolnite obrazec za vsakega otroka posebej, ne pišite vseh imen na isti obrazec. Enako velja, če imate več otrok na različnih šolah.
  • eSporočila boste prejemali na elektronski naslov in/ali na mobilni telefon, zato za to storitev NE POTREBUJETE DOSTOPA oz. up. imena/maila in gesla. 
  • Če želite prejemati sporočila le po e-pošti oziroma le na mobilni telefon, izpolnite ustrezen podatek, vendar to ne spremeni cene sporočil.
  • Cenik pošiljanja sporočil je fiksen, kar pomeni, če se odločite, da boste sporočila prejemali le na elektronski naslov, boste plačali ravno toliko, kot če boste prejemali še sms sporočila na mobilni telefon. Najbolj ugodna rešitev je, da prejemate oboje – sporočila na elektronski naslov in sms sporočila na mobilni telefon.
  • Sporočila po e-pošti so precej obširnejša kot sms sporočila. V sms sporočilu so zapisane ocene in izostanki ter število graj, pohval in manjkajočih domačih nalog. V elektronskem sporočilu pa so poleg izostankov in ocen pri posameznih predmetih navedene vsebine pohval, graj in domačih nalog v celoti.
  • Dnevna sporočila se pošiljajo vsak delovnik ob 17. uri, tedenski povzetek vnesenih podatkov pa ob petkih ob 17. uri.

Cenik pošiljanja sporočil za enega otroka

Način pošiljanja

Kaj se pošilja

Šolsko leto 2018/19*

Tedensko

Povzetek izostankov in ocen

12 €/leto

Tedensko

za 2 starša

Povzetek izostankov in ocen

18 €/leto

Dnevno

Dnevni izostanki, ocene, pohvale, graje, manjkajoče domače naloge, napovedano ocenjevanje znanja **

24 €/leto

Dnevno

za 2 starša

Enaki podatki se pošiljajo na dva e-naslova ali telefonski številki.

34 €/letno

*Cena velja do zaključka šolskega leta in že vključuje DDV.
** SMS sporočilo vsebuje samo število pohval, graj in manjkajočih domačih nalog, e-pošta pa besedilo v celoti. 


© 2019 LOGOS.SI d.o.o.  |  Kolofon  |  Spletni piškotki  |  Varstvo osebnih podatkov  |  Dodaj med priljubljene
prenašam podatke...