Z nami je delo lažje

Zakonodaja in pravilniki v vrtcih zahtevajo natančno beleženje dela, ob tem pa nastaja velika količina različnih dokumentov.

Lo.Polis vrtcem olajša vnos podatkov v dnevnik in v druge evidence, izboljša preglednost vpisanega, omogoča sledenje doseganja ciljev in napredovanja veščin. Vodstvu pa pomaga pri pripravi in organizaciji dela v vrtcu in pri sprejemanju odločitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje.

  Uvedba

Lo.Polis vključuje izkušnje najboljših praks posameznih šol in vrtcev, zato lahko zagotovimo uvedbo tako, da bo delo s programom kar najbolje prilagojeno posebnostim vašega kolektiva.

Section Image

  Dnevnik

V dnevniku se na pregleden in enostaven način zabeleži potek dela v oddelku ali skupini.

Vzgojitelji s kar najmanj kliki vpišejo vsebino in vnesejo odsotne. Obenem imajo pregled nad preteklimi vpisi. Vodite lahko raznovrstne dogodke za zaposlene (timski sestanki, izobraževanja …) in tudi sodelovanje s starši.

S pomočjo dnevnika imate nadzor nad izvajanjem načrtovanih vsebin in organizacijo dela ter delovnega gradiva.

Section Image

  Priprave

V modulu Priprave vodstvo vrtca vzpostavi različne vrste predlog za pisanje priprav (dnevna ali tedenska priprava, načrtovanje tematskega sklopa …). Na predloge se umesti želena poglavja, vsebinske sklope in druge elemente, ki jih vzgojitelji ob pomoči Kurikuluma za vrtce, ali z lastnimi opisi, izpolnijo glede na plan in dejanski potek dela v oddelku.

Section Image

  Fotografije

Fotografije otrok, dogodkov, različnih dejavnosti,… shranjujete urejene po datumu ali pa jih zlagate v albume. Fotografije lahko delite med zaposlenimi ter s starši, ki do fotografij dostopajo z gesli na portalu Lo.Polis. Na fotografijah lahko označite prisotne oddelke ali posamezne otroke in jih z enim klikom pošljete ustreznim staršem.

Section Image

  Dokumentni sistem

Modul Pošta omogoča evidentiranje dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Razvit je bil namensko za vzgojno-izobraževalne zavode, zato je delo z njim enostavno, praktično in zakonsko ustrezno.

Vgrajen je priporočen klasifikacijski načrt, sami pa oblikujete signirni načrt za vaš vrtec. Zadeve in dokumenti se samodejno številčijo, evidentirate vhodne, izhodne in notranje dokumente, narejena je povezava za samodejno številčenje pedagoških dokumentov.

Z modulom Pošta poskrbite za pregledno evidenco dokumentov, skladno z upravnim postopkom in glede na roke hrambe tudi pravočasno odbiranje, predajo arhivu ali uničenje.

Section Image

  eHramba

Z eHrambo nadgradite evidenco dokumentov tako, da pripenjate zraven vsebine. S tem boste v modulu Pošta ustvarili elektronski arhiv dokumentacije za e-račune, pedagoško in poslovno dokumentacijo. Dokumente lahko skenirate ali prilagate datoteke. Narejene so povezave z računovodskimi sistemi in samodejna hramba dnevnikov in redovalnic, vključno s procesom elektronskega podpisovanja.

Section Image

  Sporočila

Modul za hitro, nemoteno in varno komunikacijo med zaposlenimi in starši.

Sporočila lahko pošljete na več načinov. Znotraj sistema Lo.Polis so vidna zaposlenim, starši pa do njih dostopajo z gesli za portal. Pošiljate jih lahko tudi na elektronske naslove ali preko sms-a na mobilni telefon.

Section Image

  Uvozi, izvozi in izpisi

Za čim lažjo pripravo podatkov je poskrbljeno za uvoze, prav tako pa za raznovrstne izvoze in »online« posredovanje podatkov v druge aplikacije, ki jih pri delu potrebujete.

Omogočeno je tiskanje vse obvezne dokumentacije in še mnogo drugih izpisov.

Section Image
To spletno mesto uporablja piškotke, da z njimi lažje zagotavlja storitve in izboljšuje Vašo uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih... V redu