Z nami je delo lažje

Zakonodaja in pravilniki v vrtcih zahtevajo natančno beleženje dela, ob tem nastaja velika količina različnih dokumentov.

Lo.Polis vam olajša vnos podatkov v dnevnik in druge evidence, izboljša preglednost vpisanega, sledenje doseganja učnih ciljev in napredovanja znanja. Vodstvu pa pomaga pri pripravi in organizaciji dela v vrtcu in pri sprejemanju odločitev, ki so potrebne za nemoteno delovanje.

Section Image

  Implementacija

Lo.Polis vključuje izkušnje najboljših praks posameznih šol in vrtcev, zato lahko zagotovimo implementacijo oz. vpeljavo tako, da bo delo s programom kar najbolje prilagojeno posebnostim vašega kolektiva.

  Dnevnik

V dnevniku se na prijazen in enostaven način zabeleži potek dela v oddelku ali skupini.

Vzgojitelji s kar najmanj kliki vpišejo vsebino in vnesejo odsotne. Obenem imajo pregled nad preteklimi vpisi. Vodite lahko raznovrstne dogodke za zaposlene (timski sestanki, izobraževanja …) in tudi sodelovanje s starši.

S pomočjo dnevnika imate nadzor nad izvajanjem učnega načrta in organizacijo dela ter delovnega gradiva.

Section Image
Section Image

  Dokumentni sistem

Modul Pošta omogoča evidentiranje dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Razvit je bil namensko za vzgojno-izobraževalne zavode, zato je delo z njim enostavno, praktično in zakonsko ustrezno.

Vgrajen je priporočen klasifikacijski načrt, sami pa oblikujete signirni načrt za vaš vrtec. Zadeve in dokumenti se samodejno številčijo, evidentirate vhodne, izhodne in notranje dokumente, narejena je povezava za samodejno številčenje pedagoških dokumentov.

Z modulom Pošta poskrbite za pregledno evidenco dokumentov, skladno z upravnim postopkom in glede na roke hrambe tudi pravočasno odbiranje, predajo arhivu ali uničenje.

  eHramba

Z eHrambo nadgradite evidenco dokumentov tako, da pripenjate zraven vsebine. S tem boste v modulu Pošta ustvarili elektronski arhiv dokumentacije za e-račune, pedagoško in poslovno dokumentacijo. Dokumente lahko skenirate ali prilagate datoteke. Narejene so povezave z računovodskimi sistemi in samodejna hramba dnevnikov in redovalnic, vključno s procesom elektronskega podpisovanja.

Section Image
Section Image

  Sporočila

Modul za hitro, nemoteno in varno komunikacijo med zaposlenimi in starši.

Sporočila lahko pošljete na več načinov. Znotraj sistema Lo.Polis so vidna zaposlenim, starši pa do njih dostopajo z gesli za portal. Pošiljate jih lahko tudi na elektronske naslove ali preko sms-a na mobilni telefon.

  Uvozi, izvozi in izpisi

Za čim lažjo pripravo podatkov je poskrbljeno za uvoze, prav tako pa za raznovrstne izvoze in »online« posredovanje podatkov v druge aplikacije, ki jih pri delu potrebujete.

Omogočeno je tiskanje vse obvezne dokumentacije in še mnogo drugih izpisov.

Section Image
To spletno mesto uporablja piškotke, da z njimi lažje zagotavlja storitve in izboljšuje Vašo uporabniško izkušnjo. Več o piškotkih... V redu